KumoWorks چیست؟

KumoWorks نرم افزاری برای ساخت مناظر ابری است. او با توجه به سایه نمایی که می کشید، تصویر ابر ایجاد می کند. هدف ما توسعه ابزاری مفید برای ساخت Background Art یا Color Script برای تولید انیمیشن است.
مخزن گیت هاب KumoWorks

[یک استفاده بسیار پایه]

  1. KumoWorks را اجرا کنید.
  2. یک سایه نما از ابر روی Viewer بکشید.
  3. کلید Enter(Return) را بزنید.

شرایط استفاده از KumoWorks